|  
  |
Image Alt

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.a3babykids.com

A3 Products BV (Kamer van Koophandel: 5040310), hierna te noemen A3 Baby & Kids, verleent u hierbij toegang tot https://www.a3babykids.com en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
A3 Baby & Kids behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

A3 Baby & Kids spant zich in om de inhoud van https://www.a3babykids.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://www.a3babykids.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A3 Baby & Kids.
In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.a3babykids.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op https://www.a3babykids.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A3 Baby & Kids nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij A3 Baby & Kids.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A3 Baby & Kids, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.